Artikel Innovatiehubs in Kijk op Oost Nederland

Jessica SchuttenNieuws

Kijk op Oost Nederland is een ondernemersmagazine over het economische, culturele, maatschappelijke en creatieve leven in Oost Nederland. Tekstbureau JES schrijft artikelen en bedrijfsreportages voor dit magazine. In editie 216 verscheen een artikel over de Innovatiehubs. In een Innovatiehub werken Achterhoekse bedrijven intensief samen met studenten aan innovatieve projecten. Tekstbureau JES had een gesprek met de projectmanagers.

innovatiehub